ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het aangaan van een afspraak bij Sandra Hair and Beauty Centre gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Afspraken schoonheidssalon en permanente make-up

 1. Wij vragen bij elke afspraak die u maakt voor in de schoonheidssalon en permanente make-up een aanbetaling van minimaal de helft van de prijs van de behandeling. Uiteraard betaald u dan het resterende bedrag als u voor de behandeling komt.
 2. Komt u de afspraak niet na of zegt u deze af, dan vervalt uw aanbetaling en zijn wij genoodzaakt het resterende bedrag van de behandeling in rekening te brengen.

Inschrijvingen workshops, cursussen en demonstraties

 1. De genoemde data blijven ten alle tijden onder voorbehoud. Indien het minimum aantal cursisten niet wordt behaald of in verband met langdurige ziekte, behoudt Sandra Hair and Beauty Centre zich het recht de workshop en/of demonstratie te annuleren of te verplaatsen naar een nader te bepalen data.
 2. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de (eerste) cursus te geschieden tenzij Sandra Hair and Beauty Centre schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Inschrijving kan zowel, schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden.
 3. Sandra Hair and Beauty Centre heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.

Annuleren workshops, cursussen en demonstraties

 1. Een workshop of cursus kan zonder kosten binnen 7 dagen na inschrijving worden geannuleerd.
 2. Bij annulering van de workshop of cursus langer dan 7 werkdagen na inschrijving wordt er € 25,00 annuleringskosten in rekening gebracht, echter bij annulering van de workshop of cursus binnen 7 werkdagenvóór aanvang van de cursus wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Lesgelden worden niet geretourneerd.
 3. De annulering dient per aangetekend schrijven plaats te vinden en kan worden verzonden naar:
  Sandra Hair and Beauty Centre, Paul Krugerlaan 260-262, 2571 HS Den Haag. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende schriftelijke annulering door ons op tijd en in goede orde is ontvangen.
 4. Annuleren kan ook per e-mail. Deze vorm van annuleren is alleen geldig indien er een lees of ontvangstbevestiging van Sandra Hair and Beauty Centre is ontvangen.

Privacybeleid
Bewust en onbewust deel jij persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het plaatsen van een bestelling, het vragen van informatie, het ontvangen van een nieuwsbrief en het laten uitvoeren van een behandeling. Uiteraard blijven je persoonlijke gegevens bij Sandra Hair and Beauty Centre in veilige handen. Mocht Sandra Hair and Beauty Centre jouw gegevens toch moeten delen met derden, dan zal Sandra Hair and Beauty Centre dit altijd in overleg doen. Indien de gegevens weggehaald moeten worden, dien je dit per e-mail aan ons te door te geven. In het kader van de Wet op de privacy geeft Sandra Hair and Beauty Centre je gegevens niet door aan anderen. Je gegevens betreft alleen NAW gegevens, telefoongegevens, behandelgegevens en het emailadres.